Teamudvikling

Learning & Development kan drive din virksomhed fremad under økonomisk usikkerhed

På trods af en blødere landing end prognoserne viste, er verdensmarkedet og herunder det nordiske marked fortsat præget af økonomisk usikkerhed. Men der er altid to sider af samme sag. Økonomisk usikkerhed er også en enestående mulighed for Learning & Development (L&D)- konsulenter til at vækste deres forretning, og ruste deres kunder til succes i de omskiftelige omgivelser.

 

Hvor vi står i dag

I den seneste tid har nyhederne om den nordiske økonomi taget en positiv drejning. Lavere arbejdsløshed, faldende inflation og en stigende disponibel indkomst på tværs af de nordiske lande.  Det er dog for tidligt at støve champagneflaskerne af. De chok, som vores marked har oplevet over de seneste år, har ledt til økonomisk usikkerhed af hidtil usete højder og har sat farten ned på væksten i Norden. For ledere er denne tid dog en perfekt mulighed for at styrke deres virksomheders modstandskraft. 

HR-ledere går en udfordrende balancegang i møde; de bliver nødt til at strømline deres processer, og samtidig fastholde deres medarbejdere. 
Med den rigtige tilgang kan L&D-konsulenter, i samarbejde med deres medspillere i HR-afdelingerne, løfte udfordringerne og opnå en endnu bedre position, end de stod i før.

Der er tre områder, som agile L&D-konsulenter kan bruge i arbejdet med både nye og eksisterende kunder til at skabe vækst i deres virksomhed: 

  1. Engagement og medarbejderfastholdelse 
  2. Teameffektivitet 
  3. Medarbejdertrivsel

I et studie fra Gallup, blev det gjort klart, at omkring 60% af folk fra hele verden er emotionelt distancerede  fra deres arbejde (og 19% beskrev at de direkte mistrives). 

Ledere, som mener, at det er bedre at afskedige emotionelt distancerede medarbejdere, kan være kortsigtede set i lyset af de usikre markedsvilkår, som står overfor os i de kommende år. 

Det er estimeret, at dette kan koste virksomheder op til 33% af den afskedigede medarbejderes årlige løn, som i stedet bruges på at rekruttere og træne en ny medarbejder.  Udover de finansielle omkostninger ved ikke at fastholde medarbejdere, kan det også have en negativ effekt på medarbejdernes trivsel samt deres produktivitet, når nye kollegaer skal oplæres. 

L&D-konsulenter kan hjælpe deres kunder med at skabe engagement og fastholde medarbejdere


Ordsproget ‘det er bedre at forebygge end at helbrede’, giver genklang blandt L&D-konsulenter. 

De organisationer, som møder de nuværende markedsudfordringer med et team af fuldt ud engagerede medarbejdere, kommer stærkere ud på den anden side. Jo tidligere du kan støtte dine kunder i at opnå det mål, des bedre.

Hos Insights oplever vi en voksende efterspørgsmål på programmer, som styrker medarbejdernes sammenhold, deres indbyrdes kommunikation og øger deres samarbejdsevner. 

Evnen til at skalere disse programmer til at passe ind i et mere strømlinet budget er essentiel. I takt med at ledere erkender vigtigheden i at investere i deres medarbejdere, vil de samtidig også kræve, at deres konsulenter spidser blyanten.

Træningsforløb, der normalt strækker sig over hele dage for ledere, kan f.eks. snart ændre sig til to halvdags sessioner med 6 måneders mellemrum. 

Her er fleksibilitet nøglen. L&D-konsulenter, ledelsescoaches og udviklingskonsulenter bør investere i programmer, som kan fungere i sammenspil med dine egne eller dine kunders allerede eksisterende programmer (hvis de findes). Derved undgås services og programmer, som står isoleret fra virksomhedernes initiativer og behov. 

Produkter, som kan integreres med eksisterende programmer, støtter adskillelige dele af virksomheden eller adresserer udfordringer på tværs af funktioner, tiltrækker større investeringer fra samarbejdspartnere.

Action: Genovervej de produkter og services du tilbyder baseret på tre kriterier:


-    Er de skalerbare og kan integreres med eksisterende programmer
-    Er de en del af et større økosystem af produkter
-    Er de troværdige i dit marked

Teameffektivitet

I Skandinavien er vi frontløbere inden for digitalisering, hvilket er grunden til at mange ledere og medarbejdere var hurtige til at tage hybride arbejdsstrukturer til sig.  Bagsiden af denne udvikling er, at mange mellemledere (tænk: fremtidige ledere med højt potentiale) oplever et endnu højere niveau af stress end under pandemien i 2020.  

Det betyder, at der er en voksende sårbarhed inden for teamperformance. Dine kunder er sikkert allerede klar over, hvilke af deres teams er mest udsatte, men kan være usikre på hvordan de åbner op for samtaler om dette.

Så hvordan kan L&D-konsulenter støtte deres kunder ved at øge teameffektiviteten?

Teameffektivitet starter hos individet. 

Mange programmer fokuserer på teamet som en samlet enhed. Men ethvert team er opbygget af komplekse individer, som bringer individuelle talenter, præferencer og fordomme til teamets helhed. 

Produkter, som adresserer individuel kompleksitet, skaber langsigtet værdi for jeres kunder og øger chancen for, at man blive henvist til nye samarbejdspartnere i deres netværk.

Produkter, som styrker teameffektiviteten, udspringer fra tre perspektiver:

  1. Et fokus på individuelle styrker og svagheder og hvordan de bringer værdi til teamet
  2. Et fokus på en forståelse af den værdi, som alsidige præferencer og færdigheder bringer til teamet  
  3. At skabe en struktur, f.eks. et fælles sprog eller en kollektivt accepteret proces, for at understøtte kommunikation og opbygge produktive relationer

Action: Tag en samtale med din yndlingskunde, og stil dem følgende spørgsmål: 

For at kunne øge team performance, hvordan har de planer om at: 

-    Styrke deres teams til at identificere hvordan forskellige færdigheder og præferencer har indflydelse på deres ydeevne over tid?
-    Opnå forståelse for deres teams samlede styrker og udfordringer og identificere hvordan eventuelle mangler kan afhjælpes?
-    Etablere en opmærksomhed på hvordan individuelle præferencer kan have indflydelse på teamet og identificere handlingsplaner for teamet.


Hvis du allerede er en Insights Partner, vil ordvalget lyde meget bekendt, da det stammer fra vores Teameffektivitets program. Selv hvis du allerede er L&D-konsulent, ledelsescoach eller HR-konsulent med dine egne programmer, vil spørgsmålene sikre, at dine kunder får mest muligt ud af deres teams. 

Medarbejdertrivsel

Gallups State of the Global Workplace fra 2022 konkluderede, at medarbejdertrivsel er det vigtigste mål for den moderne arbejdsplads. 

Den erkendelse afliver myten om, at velvære er adskilt fra arbejdspladsen, og viser at medarbejdertrivsel er tæt forbundet med hvor engagerede folk er i deres arbejde.  

Medarbejdere, som oplever udbrændthed, har en større chance for at have problemer i hjemmet.

Det er relevant, fordi 61% af medarbejdere som ”er engagerede på arbejde, men ikke trives” har en større chance for at opleve vedvarende udbrændthed, sammenlignet med dem som er engagerede og trives. 

Virksomheder, som adresserer disse problemstillinger, åbner op for en stor kilde af uudnyttet vækstpotentiale, der ellers kan hæmmes af stress, ængstelighed og ’quiet quitting’ (læs mere om quiet quitting i denne artikel skrevet Senior Consultant i Insights Danmark, Lars de Fries) 

Disse statistikker kan koges ned til et enkelt spørgsmål. Det er ikke, om de har råd til at investere i jeres programmer, men nærmere; har de råd til ikke at gøre det? 

 

Hvordan L&D-konsulenter kan styrke deres kunders medarbejdertrivsel 

 

Konsulenter bør sikre sig, at de tilbyder kundeløsninger, som fremmer individuel selvindsigt som f.eks. psykometriske profiler. Det er dog vigtigt at huske, at selvbevidsthed sjældent er motivation nok i sig selv til at vinde deres engagement.  

Det er det næste skridt, som den selvindsigt kan medbringe; en forståelse af sig selv og andre i teamet. Dette kan ændre negative adfærdsmønstre til konstruktive interaktioner, og derved transformerer dysfunktionelle teams om til effektive teams af motiverede medarbejdere.  

Hvis dine løsninger og tilbud ikke leder kunderne til denne essentielle forståelse, kan du ende med at blive lukket ude af et kompetitivt marked. Hvis du derimod formår at binde medarbejdernes trivsel sammen med håndgribelige resultater, vil du stå i en god position til at kunne udnytte mulighederne i markedet.   Action: Spørgsmål du kan stille dig selv og dine kunder


-    Hvis du tilbyder psykometriske profiler, hvordan kan de integreres så de skaber højeffektive teams? 
-    Er lederne i de organisationer/virksomheder du arbejder med, opmærksomme på den negative indflydelse udbrændthed kan have på medarbejderengagement? Hvordan adresserer de i så fald problemet?

Økonomisk usikkerhed medfører mange udfordringer, men bringer også unikke muligheder for at skabe vækst i din virksomhed. Det er muligt, at vejen dertil er længere, men husk; når man bliver ved med at gå, så går det nok…    

For at lære mere om, hvordan Insights kan hjælpe din virksomhed, så besøg vores hjemmeside for Insights Partnere

Kilder:
Global Economic Uncertainty Remains Elevated, Weighing on Growth (imf.org)
A4 Nordic Outlook_ Juni 2023.pdf (danskebank.com)
2022 Retention Report – Work institute 
Gallup State of the Global Workplace: 2023 Report 

Fortune Article: The return-to-office compromise between workers and bosses created a nightmare for middle managers