Teamudvikling

Hemmeligheden bag trivsel på den hybride arbejdsplads

I følge tidligere professor i psykisk arbejdsmiljø ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Tage Søndergaard, er de gode relationer vigtige for en arbejdsplads først og fremmest fordi de skaber trivsel.
Han arbejder med begrebet ’social kapital’ som en faktor, der for virksomheder kan skabe øget produktivitet, trivsel og kundetilfredshed.

 

Virksomheder med høj social kapital har høj produktivitet, høj trivsel og høj kundetilfredshed. - Tage Søndergaard, professor emeritus


Han påpeger, at der er en stærk og signifikant statistisk sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og rentabilitet. Læs mere i artiklen fra Krifa her.

Derfor er den uformelle og sociale kommunikation så vigtig, når det kommer til teambuilding.

Virksomhedskulturen udvikler sig ofte naturligt: Det er den hurtige opdatering på vej til frokost i kantinen, i , sludderen over en kop kaffe eller simpelthen bare smilet eller den lille gestikulerende hilsen, når man passerer hinanden på kontoret.

Men nu, hvor distance- og hybridarbejde bliver mere og mere almindeligt, er det ikke længere så sandsynligt, at vi lige støder på hinanden og tager en kort snak.

Netop dette har været en enorm udfordring de seneste par år, hvilket tydeligt kan ses på statistikkerne. I følge en undersøgelse fortaget af Hays Danmark: ”What Workers Want 2022” er ’mangel på social interaktion’ på 2. pladsen over udfordringer for trivslen på arbejdspladsen.

Så hvordan får vi genskabt de naturlige relationer, der ellers normalt opstår i et traditionelt kontormiljø? En vigtig pointe er, at det gode kollegaskab på den hybride arbejdsplads hverken skabes eller bevares af sig selv. Det er noget, som ledere såvel som medarbejderne har et kollektivt ansvar for, og som kræver en aktiv indsats.

 

Sådan kan man som arbejdsgiver styrke sammenholdet på den hybride arbejdsplads


Vær fleksibel og nysgerrig  

Ingen er ens i et team, og der findes ikke kun én måde at styrke sammenholdet på. Nogle har det måske bedst med at arbejde derudaf uden at blive forstyrret, hvorimod andre har brug for, at man lige tager kontakt med jævne mellemrum. Faktisk har nogle ledere oplevet, hvordan meget ekstroverte typer, der fylder meget personlighedsmæssigt i den virkelige verden, bliver både stille og tilbageholdende i den virtuelle verden. Og det modsatte kan også gøre sig gældende for dem, der ellers er mere introverte, når man har dem ansigt til ansigt.

Hvis du gerne vil skabe større forståelse for teamets behov, kan én mulighed være at tilbyde dem en personlighedstest , der både giver dem større selvindsigt omkring deres egen kommunikationsstil, styrker og behov, men også en bedre forståelse af, hvordan de samarbejder bedst som team.

 

Find på tiltag, der får medarbejderne til at åbne mere op

Ordet "teambuilding" kan godt få nogle medarbejdere til at krumme tæer, men når man arbejder på distancen, er det vigtigt at finde på tiltag, der får folk til at slappe af og lave ting sammen, der ikke er arbejdsrelaterede – også selv de små ting.

For eksempel vil vi i Insights gerne prøve at genskabe noget af den small-talk, der normalt foregår de først 5 minutter af et fysisk møde, for at få folk til at bløde op og inddrage alle.

Derfor starter alle vores virtuelle møder med en check-in, som mødeværten har forberedt. Det kunne eksempelvis være et spørgsmål som: ”Hvis din dag havde en tema-sang, hvilken sang var det så?” eller det kunne også være en konkurrence.

Husk blot, at når man laver virtuelle ting sammen, så er det altafgørende at holde ved – det kan nemlig sagtens være, at det føles akavet de første gange, men jo mere man gør det, jo mere afslappet vil det efterhånden blive.

 

Husk de daglige snakke

Det behøver ikke være mere end et kvarter dagligt, men det styrker teamet, hvis man holder fast i at have de uformelle snakke sammen. Det gør det nemmere at bringe et arbejdsrelateret problem på banen – eller simpelthen bare snakke om, hvad man har lavet i weekenden. Tænk på det som en virtuel sludder foran kaffemaskinen.

 

Sørg for at fejre teamets succeser

Hvis man vil have sine medarbejdere til at være stolte af deres arbejde og føle sig som en vigtig brik i teamet, er det vigtigt at rose dem. Hvis du vil have de medarbejdere, der arbejder på distancen, til at føle sig mere forbundet med hinanden, er der ikke noget bedre end en high five fra chefen.

Ros får ikke kun teamet til at føle sig mere indbyrdes forbundet, men ifølge en undersøgelse i Forbes kan det også øge produktiviteten. Anerkendelse fra kollegerne kan være lige så vigtigt. Opfordr dine teams til at fejre sig selv, og prøv at gøre det lidt festligt med emojis og GIF’er i den interne kommunikation til for eksempel at give kollegaen en "virtuel high five" for et godt stykke arbejde eller et digitalt takkekort som tak for hjælpen med et projekt.

 

Lav "miniteams" i teamet

En undersøgelse fra McKinsey har vist, at 97 % af både ansatte og chefer føler, at det har indflydelse på kvaliteten af deres arbejde, når de ikke føler sig ordentligt i kontakt med teamet.  Her kan løsningen være at dele teamet op i mindre grupper med hver deres digitale rum; det gør det nemmere at arbejde sammen, og der bliver mere tid til at lære hinanden at kende på et mere personligt plan – og man får skabt den form for "arbejdsmakker"-relation, der ellers bliver skabt, når man går og arbejder sammen på arbejdspladsen.

 

Sådan kan man som medarbejder komme tættere på sit team på den hybride arbejdsplads

 

Hjælp en kollega på teamet

En undersøgelse har vist, at glade medarbejdere hjælper deres kollegaer 33 % mere end dem, der ikke er glade. Det behøver ikke kræve nogen kæmpe indsats, det er faktisk bare at spørge, om man for eksempel kan hjælpe med noget i forhold til et projekt eller hjælpe med at læse korrektur på en præsentation. Måske vil du blive overrasket over, hvor stor en effekt sådan en lille vane kan ende med at have.

Fortæl lidt om dig selv. Husk, at vi først og fremmest er mennesker og derefter medarbejdere. Hvis du åbner op og fortæller om, hvad du kan lide at lave i din fritid, lærer folk mere om, hvem duer som person. Over tid kan de uformelle snakke udvikle sig til venskaber. Det gælder bare om at være oprigtigt interesseret og nysgerrig. Måske vil du opdage, at der også er andre, der har samme interesser som dig?

Øv dig i at lytte rigtigt efter. Lad os bare være ærlige: Hvem har ikke siddet i et virtuelt møde og lige sneget sig til at tjekke de sociale medier, imens man lyttede efter med et halvt øre? Man overser nemt kommunikationssignaler som ansigtsudtryk og kropssprog i et videoopkald, og netop derfor er det vigtigt at være fuldt opmærksom. Får du ikke lige hørt de to sidste sætninger af det, din kollega sagde, kan det ende med at skabe større afstand på den lange bane.

Få nye venner. Når vi kommer godt ud af det med kollegerne, føler vi os mere trygge ved at tage ordet og dele ud af vores tanker og idéer. Vi bliver mere motiverede til at samarbejde og tænke nyt, arbejdsmoralen øges, og vi bliver mere produktive.

Selv kolleger, der arbejder fra en anden lokation end én selv, kan blive venner, det sker bare ikke helt lige så nemt, og man skal gøre en bevidst indsats for det. Læg derfor korte møder på et kvarters tid ind i kalenderen -der behøver ikke være en dagsorden, og giv gerne møderne en sjov titel som "Møde om ingenting" eller "Arbejdsfrit møde".

Det kan godt være, der skal nogle forsøg til, men hvis I tager en sludder regelmæssigt, vil tingene begynde at flyde, og den gode relation kan opstå. For nogle kolleger kan det desuden have kæmpe betydning i forhold til at føle sig mindre isoleret.

 

Lær dig selv bedre at kende

En personlighedstest, der giver større selvindsigt, kan være et skub på vejen til at skabe stærkere relationer til andre. Hvis du forstår, hvorfor du vælger at arbejde, som du gør, og hvorfor andre vælger noget andet, kan det blive meget nemmere at støtte hinanden mere effektivt og skabe stærkere indbyrdes bånd.

Læs mere her om, hvordan du kan skabe gladere og sundere teams.