Teamudvikling

Hvordan påvirkes din arbejdsplads af overgangen til hybridarbejde?

Vores nye globale undersøgelse af hybride arbejdsmiljøer sætter fokus på, hvordan den stigende grad af hjemmearbejde påvirker samarbejde, arbejdsmiljø og effektivitet i teams over hele verden. I rapporten får du indsigt i både medarbejderes og lederes opfattelse af de største fordele og mest presserende udfordringer i hybride organisationer. Derudover kommer vi med anbefalinger til, hvor du bør gøre en konkret indsats for at imødekomme de uundgåelige forandringer.

 

Den hybride arbejdsmodel er kommet for at blive

 

I takt med at støvet fra COVID-19 lagde sig, blev det tydeligt, at verden ikke bare ville vende tilbage til det, vi kendte før. Arbejdsformer var blevet ændret for altid, hjemmearbejde steg eksplosivt, og det var ikke længere forventet, at man skulle være på kontoret 8 timer om dagen.

 

Derfor satte vi hos Insights det mål at udforske, om den hybride model virkelig fungerer. I stedet for at spørge organisationer og virksomheder, gik vi direkte til dem, der i virkeligheden er i centrum af det hele - medarbejderne!

 

I vores nye rapport har vi spurgt 1.750 medarbejdere og ledere fra seks forskellige lande, hvordan de oplever overgangen til mere hybride arbejdsformer. 76% af de adspurgte medarbejdere er en del af et team, der arbejder enten helt (17%) eller delvist (59%) hjemmefra. Ligeledes er 92% af teams mere hybride nu, end de var før pandemien. Dermed er det ikke længere et spørgsmål om arbejdsmarkedet ændrer sig mod mere fleksible arbejdsformer, det er allerede sket.

 

Diagram over fordeling af hjemmearbejde, hybridarbejde og kontorarbejde

 

Men hvilke fordele og udfordringer er de stødt på? Hvordan påvirkes deres daglige arbejde? Og hvad skal organisationer fokusere på for at sikre, at implementeringen af hybridarbejde bliver en succes?

 

Alt dette og meget mere kan du blive klogere på i vores rapport, Den hybride arbejdsplads 2023.

 

Download rapporten her

 

 

Den hybride arbejdsplads - Hvordan påvirkes medlemmer af dit team?

 

En af de største udfordringer, som medarbejdere i hybride teams møder, er muligheden for at opbygge personlige relationer til andre medarbejdere på arbejdspladsen. Tætte bånd til kolleger danner ofte grobund for et solidt samarbejde og et miljø, hvor alle trives. Men i en arbejdsstruktur, hvor interaktioner med kolleger oftere foregår digitalt, opstår der ikke nær så ofte naturlige muligheder for at have uformelle samtaler med kolleger, hvilket gør muligheden for opbyggelse af relationer væsentligt mere vanskelig.

 

Søjlediagram over ændringer ved hybridarbejde

 

Til gengæld oplevede op mod 40% af medarbejdere i hybride teams også, at det blev betydeligt lettere at levere resultater og nå deres mål. Hvilket muligvis er fordi, at individer nu vælger at foretage deres arbejde på de steder, der bedst imødekommer de specifikke opgavers krav. For eksempel kan de tage på kontoret for at lave opgaver, der kræver samarbejde og sparring med kolleger og ligeledes blive hjemme, når de skal fokusere på at få et bestemt projekt afsluttet.

 

Dertil fremhæves både fleksibilitet og mindre rejsetid ligeledes af både medarbejdere og ledere som de allerstørste fordele ved en hybrid arbejdsstruktur. Det er altså tydeligt, at medarbejdere på mange fronter ligeledes nyder godt af den hybride arbejdsmodel ved bl.a. at kunne opnå en bedre work/life balance, som ellers i mange år har været en stor udfordring på det globale arbejdsmarked. Derfor er det specielt vigtigt at undersøge, hvordan disse fordele kan bibeholdes uden at gå på kompromis med andre elementer såsom det sociale aspekt på arbejdspladsen, der også er en essentiel del af et godt arbejdsliv.

 

Søjlediagram over de primære fordele ved hybridarbejde

 

Overgangen til hybridarbejde har altså allerede sat sit aftryk på den måde, som virksomheder arbejder på over hele verden. Trods de mulige udfordringer som teams nu skal håndtere, har hybridarbejde unægteligt også potentiale til at medføre store fordele såsom mere effektivitet og større fleksibilitet i teams af enhver form og størrelse, hvis det håndteres og implementeres korrekt.

 

 

Teamudvikling – Sådan håndterer du overgangen til permanent hybridarbejde

 

Som leder kan det være svært at finde hoved og hale i den hybride arbejdsmodels indvirkning på dine medarbejdere. Du får måske endda tvetydige meldinger fra højre og venstre, der påtaler forskellige udfordringer, som dine kolleger møder i dagligdagen.

 

De fleste hybride virksomheder har taget visse skridt for at imødekomme den nye arbejdsstruktur, specielt har implementeringen af nye digitale kommunikationsværktøjer været en udbredt måde at forsøge at imødekomme de nye arbejdsgange på. Denne tilgang har da også set megen succes, da 64% af virksomheder har implementeret dem, og antallet af digitale møder er steget væsentligt. Dog afslører vores rapport, at kun 21% af virksomheder har implementeret specifikke udviklingsplaner, der fokuserer på at opkvalificere medarbejdere til at begå sig i hybride arbejdsmiljøer.

 

Dertil viser rapporten også, at der er en kontrast mellem ledere og medarbejderes opfattelse af, hvor mange tiltag der er blevet implementeret for at sikre, at medarbejdere på den hybride arbejdsplads kan holde kontakten til hinanden. Faktisk rapporterer lederne om 1/3 flere tiltag end medarbejderne. Dette indikerer netop, at medarbejdere på hybride arbejdspladser måske ikke er blevet tilstrækkeligt informeret om de muligheder, som de har i det hybride arbejdsrum.

 

Så hvordan kan du sørge for, at din virksomhed følger med udviklingen og skaber de rette rammer for, at medarbejdere kan trives under den nytilkomne hybride arbejdsstruktur? Nøglen er en gammel klassiker kommunikation. Men det er helt essentielt, at du ikke blot kommunikerer til dine kolleger, du skal kommunikere med dem. I vores undersøgelse fremhæves netop effektivt samarbejde som den allervigtigste faktor, som hybridteams i fællesskab bør arbejde på at udvikle. En velfungerende hybrid arbejdsstruktur bør altså inkludere regelmæssige forventningsafstemninger og evalueringer, hvor teamets medlemmer deler erfaringer og udfordringer, så alle har en god forståelse for hinandens præferencer og kan tilgå samarbejdet med kolleger på den mest hensigtsmæssige måde. Dette er blot en af konklusionerne fra vores rapport, i den fulde rapport får du bl.a. også:

 

  • Konkret data på medarbejdere og lederes holdning til hybridarbejde.
  • Et fuldt overblik over, hvilke fordele og udfordringer, der sættes i forbindelse med hybride arbejdsmiljøer.
  • En oversigt over, hvilke tendenser der er mest fremtrædende i Danmark.
  • Endnu flere råd og værktøjer, som du kan benytte for at imødekomme den hybride udvikling.

 

Download Rapporten

 

Fakta om rapporten:

  • 1.750 respondenter, der arbejder på hybride arbejdspladser (3000 i alt)
  • 250 medarbejdere fra hvert af landende: USA, Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Holland og Danmark
  • Halvdelen har en lederstilling, resten er ”almindelige” medarbejdere
  • Data indsamlet mellem den 8. og 24. august 2022
  • Undersøgelsen er lavet i samarbejde mellem Insights Learning & Development Ltd og Statista