Teamudvikling

Sådan lærer du bedst ifølge Insights' farveenergier

 

Ordsproget ‘Vi lærer noget nyt hver dag’ er så sandt, som det er sagt. Vi stopper aldrig med at lære gennem hele livet. For hvordan udvikler vi os, hvis vi ikke lærer?

Det er almindelig kendt, at vi alle lærer forskelligt. De fleste kendetegner sig selv som værende personer, der lærer enten visuelt, kinæstetisk eller auditivt.

Forestil dig denne situation: Du er i gang med et uddannelsesforløb. Lytter du stille og opmærksomt til underviseren og suger al information til dig? Måske sidder du bagerst og skriver noter? Læner du dig over mod dine medstuderende og diskuterer emnet? Eller er du utålmodig efter at komme i gang og faktisk BRUGE de ting, du har lært?

‘Læringsstil’ refererer til idéen om, at forskellige mennesker lærer forskelligt. Heri ligger, at mennesker lærer bedre, hvis læringen præsenteres efter deres læringsstil.

Dette koncept har været almindelig praksis inden for uddannelsesområdet i mange år, alligevel viser forskningen, at der ikke er nogen sammenhæng mellem folks opfattelse af, hvordan de lærer bedst og deres reelle læringsudbytte. Selvom folk kan udvikle personlige subjektive præferencer for den måde, de bedst tilegner sig ny viden på, har studier udelukket, at folk lærer bedre gennem en bestemt personlig læringsstil. Kort sagt, så er det en myte.

Men selvom læringsstile ikke har nogen sammenhæng med forbedrede læringsresultater, betyder folks individuelle præferencer alligevel noget, men ikke på den måde, der er beskrevet ovenfor.

Hvilken sammenhæng er der mellem læring og præferencer?

Insights' læringsstrateg Dr. Tanya Boyd diskuterer myten om ‘opfattede læringsstile’. Selvom det er blevet afvist, at læringsstile har indflydelse på læringsresultater, fremhæver Boyd, at disse præferencer alligevel er værd at tage hensyn til, ikke grundet deres indflydelse på læringen, men fordi de bidrager til den enkeltes motivation.

Hun konstaterer, at motivation til at lære altid har været vigtigt. Dog er det især vigtigt nu, hvor folk oplever stigende krav fra aktiviteter, der konkurrerer om deres tid og opmærksomhed, hvortil de samtidig har fået mere handlefrihed i forhold til deres læringsmuligheder.

 

Hvordan du lærer er op til dig...

Når det enkelte menneske har friheden til at vælge, hvordan det gerne vil lære, har det direkte indflydelse på motivationen til at gøre det. At vide, hvad der motiverer dig i din læring, er en vigtig del af processen, og det er her, personlighed og præferencer kommer i spil.

Boyd tilføjer dog, at læringsindhold eller -oplevelser skal være veltilrettelagte og baseret på fornuftige læringsprincipper, der relaterer til emnet. Så længe dette er tilfældet, kan personlige valg i forhold til, hvordan folk griber deres læring an, gøre en verden til forskel og sikre, at de er motiverede til at gennemføre et uddannelsesforløb.

 

Det er tid til at droppe kagen og spise gulerødderne i stedet ...

Selvindsigt kan give dig indblik i dine læringspræferencer og give dig mulighed for at lære mere effektivt. Når det enkelte menneske bliver bevidst om sine styrker, eventuelle svagheder og faktorer såsom hvilken tilgang, det har til beslutningstagning, forstår det bedre, hvad der motiverer det, hvilket i sidste ende påvirker dets læringsvalg.

Det er her, Insights' farveenergier kommer i spil.

Paul Kirschner, en hollandsk professor emeritus i pædagogisk psykologi, fremfører, at folk ikke har en læringsstil, de har en foretrukken tilgang. Men det, vi foretrækker, er ikke altid bedst for os. Mange mennesker foretrækker kage fremfor gulerødder, men det er der ingen diætist, der ville anbefale.

Hos Insights opfordrer vi den enkelte til at omfavne sit unikke miks af ‘farveenergier’ og øve sig i at bruge de farver, som personen føler sig mindre godt tilpas med. Selvom du har nogle præferencer, er du engang imellem nødt til at droppe kagen og spise gulerødderne i stedet ... Når du anerkender dine præferencer og trækker på alle fire farveenergier, booster du din læringsoplevelse.

Når en læringsoplevelse er veltilrettelagt, kan du stadig lære, selvom materialet bliver præsenteret på en måde, der ikke er din favorit. Hvis du skal lære at cykle, men du bedst kan lide at observere, er du nødt til at komme ud på den cykel på et tidspunkt. Kort sagt, så er det vigtigt ikke at afvise en læringsoplevelse, blot fordi den ikke tilbydes i din foretrukne ‘læringsstil’. 

Hvad er så læringspræferencen for hver af de fire farveenergier? Og hvordan bruger du dit unikke farvemiks, når du er i et læringsforløb?

 

Læringspræferencer for Insights' farveenergier

HavBlå: Analysere

 • Kan godt lide at lytte, analysere og forstå de bagvedliggende detaljer
 • Synes det er vigtigt, at læringsmaterialet er velfunderet
 • Vil gerne tænke over oplysningerne for sig selv, før de når frem til en konklusion
 • Kan godt lide at kende læringsplanen på forhånd
 • Vil formulere detaljerede spørgsmål

SkovGrøn: Reflektere

 • Vil gerne have afbalanceret og fair information
 • Kan godt lide at bruge tid på at reflektere over den værdi, læringen har givet
 • Foretrækker læring, som de kan relatere til på et personligt plan
 • Vil gerne forstå fordelene ved læringen
 • Kan godt lide guidet læring fra en person, som de har tillid til

SolGul: Involvere

 • Kan godt lide at lære sammen med andre
 • Vil gerne bidrage til et energisk læringsmiljø
 • Vil gerne arbejde aktivt med en åben dialog
 • Kan godt lide uformelle og livlige læringsoplevelser
 • Kan godt lide, når læringen har en positiv indflydelse

IldRød: Målbevidst

 • Kan godt lide, når læringen imødekommer et umiddelbart behov
 • Vil gerne have, at læringen er relevant og i et højt tempo
 • Vil gerne have, at læringen er praktisk, anvendelig og målrettet
 • Kan godt lide, når læringen er opgavefokuseret og handlingsorienteret
 • Vil gerne have, at læringen følger en logisk plan fra en respekteret kilde

 

Hver farveenergi har dog også mulige svagheder, der skal tages i betragtning i forhold til forskellige læringspræferencer. Hvis du lærer bedst på den måde, din dominerende farveenergi indikerer, så vil du måske opleve...

HavBlå: Du drager konklusioner, der er for teoretiske og ikke praktiske

SkovGrøn: Du udsætter konklusioner, hvilket bremser læringen

SolGul: I din begejstring over en ny læringsoplevelse, forsømmer du at anvende det, du har lært

IldRød: Du dykker ned i læringen med hurtige antagelser, der måske ikke er rigtige, når det kommer til stykket

 

Læringsmulighederne er uendelige i den nye arbejdsverden. Hvad passer til dig? Her er, hvad dine Insights farvepræferencer siger om dit behov for struktur og menneskelig interaktion i en læringskontekst…

HavBlå: Du foretrækker asynkron læring, hvor du lærer i dit eget tempo, hvor og hvornår det passer dig

SkovGrøn: Du foretrækker, når facilitatoren sætter et tempo, der giver tid til refleksion og støtter individuel læring

SolGul: Du foretrækker synkron læring, hvor du lærer sammen med andre i en gruppe

IldRød: Du foretrækker selv at kunne sætte tempoet, bestemme emnerne og rækkefølgen for læringen

 

Tilrettelæggelsen af læringsindholdet og/eller -oplevelsen er en vigtig del af den enkeltes læringsrejse. Dette er den læringstype, som din farveenergipræference indikerer vil motivere dig mest...

HavBlå: selvstyrede e-moduler med øvelser som ledes af en underviser

SkovGrøn: mentor- og coachingsessioner med traditionel holdbaseret læring

SolGul: workshops i grupper og øvelser med en partner samt diskussionsgrupper

IldRød: opdelte video-øvelser, læring on-demand

 

Hvad er Insights Discovery?

Nysgerrig efter, hvad dit unikke farvemiks er? En forståelse af dine egne præferencer gennem selvindsigt kan forbedre dine læringsoplevelser. Lyder det som noget for dig? Kontakt os i dag!