Teamudvikling

Bevidst samarbejde som kernestrategi

Hvad er bevidst samarbejde?

Bevidst samarbejde handler om at understøtte sine teams proaktivt ved at udstyre dem med de rette færdigheder, værktøjer og rettesnore til bevidst at forbedre den måde, de arbejder sammen på, deler viden og opnår deres fælles målsætninger som et team.

Hvis vi går et skridtet længere og tænker det ind i en hybrid kontekst, så kan bevidst samarbejde hjælpe dine teams med at samarbejde uanset sted, tidszone og arbejdspræferencer.

Det er forskellen mellem at lade samarbejdet være op til tilfældighederne og undre sig over, hvorfor det bliver så rodet og forvirrende, og så aktivt at vælge at være klar og fokuseret på at forbedre samarbejdet i dit team.

Samarbejde er noget, enhver organisation, leder og medarbejder burde bruge tid på at reflektere over, planlægge og prioritere, så deres teams kan komme til at trives i en arbejdsverden, der er under forandring.

 

"Det hybride arbejdsmiljø giver medarbejderne nye muligheder for produktivt samarbejde, men deres ledere bør arbejde bevidst på at skabe disse muligheder." – Gartner

Hvis du vil støtte dine teams så godt som overhovedet muligt og hjælpe dem til at yde deres bedste på den hybride arbejdsplads, så skal bevidst samarbejde være din kernestrategi.


Fem råd til at skabe 'bevidst samarbejde' på den hybride arbejdsplads

Hvis du vil bevæge dig mod et mere bevidst samarbejde i din organisation, er der fem ting, du bør gøre:

1. Forstå, hvad samarbejde rent faktisk er

Det, vi fandt ud af, da vi researchede på samarbejde, var, at den mest almindelige opfattelse af, hvad det vil sige at "arbejde sammen", er en forenklet og udvandet version, som mangler de nøgleelementer, der udgør et ægte samarbejde. Hvis man antager, at alle måder at "arbejde sammen på" er de samme, så overser man vigtige elementer såsom gensidig respekt eller videns-, risiko- og ansvarsdeling, der alle er helt afgørende elementer, hvis et team skal kunne arbejde effektivt sammen.

Disse elementer skriver vi meget mere om i rapporten: Samarbejde på den hybride arbejdsplads, men vi tror på, at et bedre samarbejde på den hybride arbejdsplads begynder med, at man forstår alle de faktorer, der har indflydelse på, hvordan mennesker samarbejder.
*Hint – det har mindre at gøre med værktøjer og teknologiske løsninger, end du måske tror*

 

2. Evaluér dit teams hybride samarbejde

Når du har forstået, hvilke elementer det effektive samarbejde består af, er det vigtigt, at du evaluerer  på, hvor teamet er henne i forhold til de enkelte elementer:. Hvad fungerer godt? Hvad mangler? Hvordan har de det med samarbejdet?

Hybridt samarbejde kan være særligt svært i teams, der arbejder på tværs af steder og tidszoner, eller som har forskellige arbejdsmønstrer. Derfor er det vigtigt at se på, hvad der fungerer for den enkelte. Lav en spørgeundersøgelse, start en samtale, og sæt jer sammen i teamet, og tag en snak om både de gode og de knap så gode sider af det hybride teamsamarbejde. I er nødt til at finde ud af, hvor I er henne, før I bevidst kan begynde at forbedre teamsamarbejdet.

 


Folk er besværlige og uforudsigelige. Det kan føles nemmere at fokusere på at skabe nye, strømlinede procedurer eller indkøbeskinnende nye IT-systemer til at forbedre samarbejdet. Men hvis samarbejdet for alvor skal fungere, skal man arbejde med relationerne mellem medarbejderne." – Psychology Today

 

3. Fokusér på teamets indbyrdes relationer

En anden ting, vi fandt ud af, er, at essensen af teamsamarbejdet – det, der får det til at fungere – faktisk ikke er tilgængelig teknologi eller redskaber. Det er menneskene!

Det kan måske føles mere overskueligt at fokusere på, hvilke procedurer eller værktøjer teamet skal udstyres med, men effektivt samarbejde afhænger af mellemmenneskelige relationer og de rette kompetencer, hvis der skal skabes sammenhold mellem teammedlemmerne. Så fokusér særligt på tillid, empati, selvindsigt og bevidsthed om andres adfærd, og lad der være masser af plads til interaktion. Et team er som regel en skøn blanding af forskellige personligheder og præferencer; derfor tager I et afgørende skridt i retning af bedre samarbejde, hvis den enkelte lærer at forstå og værdsætte disse forskelle.

 

4. Gå holistisk til værks i dit arbejde med teameffektiviteten

Hvis du er i tvivl om, hvordan du overhovedet skal komme i gang med at arbejde med relationerne i teamet, så kan det være en god idé at bruge en teammodel, der indtænker de faktorer, der er vigtigst i forhold til teamets dynamik og præstationer.

Vores teameffektivitetsmodel går på holistisk vis i dybden med teamets succesfaktorer på ved at inkorporere en række karakteristika, der skaber et effektivt og samarbejdende team. Du kan bruge en model som denne i dit team og få teammedlemmerne til at reflektere over, hvilke områder der fungerer, og hvilke udfordringer de eventuelt har. Når I er blevet opmærksomme på, hvilke områder der eventuelt giver udfordringer i teamet, kan I i fællesskab gå i gang med at planlægge, hvordan I skal gøre noget ved dem.

 

5. Definér jeres hybride samarbejdspraksisser

Bevidst samarbejde betyder et farvel til tilfældighederne, når det kommer til hybridt samarbejde. I stedet for at vente på, at dine teams selv finder ud af, hvordan samarbejdet skal fungere i praksis, så saml hvert team, og aftal nogle retningslinjer, der sikrer, at alle er enige om, hvordan, hvad og hvor det hybride samarbejde skal foregå.

I kan for eksempel lave et teamcharter eller udarbejde jeres egen teamaftale om, hvordan I vil kommunikere, afholde digitale møder, dele filer, sikre overblik over opgaverne osv. Her er det vigtigt, at I også tænker det asynkrone samarbejde igennem, så teamet kan arbejde effektivt sammen uanset placering, tidszone eller arbejdsmodel.

Hvis du vil læse mere om, hvad vores researchteam fandt frem til, da de kiggede ind i fremtidens samarbejde og så på, hvilke tendenser der tegner sig for hybride teams, kan du downloade hele rapporten gratis her