Ledelse

Slip fuglene fri, men hold fast i flokken

På den hybride arbejdsplads oplever mange ledere, at det er udfordrende at holde styr på flokken, mens dét både at være fri fugl og en del af en fugleflok, også kan være en svær øvelse for mange medarbejdere.

Dette blogindlæg er skrevet af:

Birgitte Clausen, Executive Officer /Bestyrelsesmedlem / Trusted advisor / struqtures

Rene Dalgas Andersen, Trusted advisor, Change catalyst & Management Consultant /struqtures

Ronnie Vinbjerg Pedersen, Insights Regional Director, Nordics

Vi har alle brug for at være en del af en fugleflok, men ikke i alt hvad den foretager sig.

Dét i en tid hvor flere og flere virksomheder kigger ind på en arbejdsplads hvor remotework og hjemmearbejde, kommer til at fylde mere og mere for mange og meget.

 

Sort sol – organisationen i bevægelse

Sort sol er et naturfænomen man typisk oplever i for- og efteråret i Danmark, hvor stæreflokke samles i store flokke inden træk. Fuglene kommer typisk fra landene omkring Østersøen og Norge.

Det er en fantastisk naturoplevelse at betragte, hvordan de i store flokke, med stor hastighed, flyver med hyppige retningsskift, mens de sammen skifter formation. De er forbundne og koordinerer bevægelse og formation i forhold til hinanden og de lokale vejrforhold.

I en tid som bryder med de vante måder for organisationer at fungere på, kan vi lære fra fuglenes sorte sol, som en mulig måde at skabe tætte forbindelser fremadrettet. Naturfænomenet indeholder netop, dét, vi skal øve os på i en fremtid, der for mange peger i retning af at arbejde er en aktivitet, og ikke nødvendigvis et sted.

Her skal vi sammen finde løsninger på hvordan organisationer skal hænge sammen og bevæge sig sammen i formationer, der tjener opgaven, det ønskede resultat og vores menneskelige behov bedst.

Vi har alle et behov for at høre til og være en del af en flok, som en organisation i sidste ende er. Uanset om arbejdsstedet er virksomhedsadressen, villavejen eller world wide web, har vi alle behovet for det nærvær og den nærhed som ligger i relationerne mellem kollegaer og leder. 

Hvordan forbinder vi mennesker, så de føler sig forbundne?

For medarbejderne handler det om oplevelsen af at være en del af noget større. At kunne se sig selv i det højere formål, som flokken stiler mod, og som man kan mærkes i maven. Herudover oplever nærvær og nærhed fra kollegaer og egen ledelse, så man ikke kun oplever at flyve alene.

For lederne handler det om at holde sammen på og styr på flokken – skabe tætte forbindelser, der forbinder ledere og medarbejdere, så alle oplever at være forbundne.

Det handler ikke nødvendigvis om at være på samme sted på samme tidspunkt, men om at skabe nærvær i ledelse. Dér hvor vi ikke har alt muligt andet i hovedet, ud over det vi laver lige nu, med dem vi er sammen med – virtuelt som fysisk.

Sammen med nærvær kommer nærhed. Her handler det mere om at være end at gøre samt forbinde mennesker og mening.

Paradoksalt nok giver mange medarbejdere, i vores 3CP undersøgelse (Corona Change Capacity Project), udtryk for at de rent faktisk har følt sig tættere på deres leder under de to corona-nedlukninger i de sidste par år, selvom de har været længere væk fra hinanden. De har oplevet nærværende ledelse og følt sig set, hørt og forstået selvom det er foregået gennem en skærm.

 

Fremtidens organisation

Måske nu er et godt tidspunkt til at slippe fuglene fri, og skabe gode rammer for at tætte forbindelser og forbundethed i flokken.

Ledere og medarbejdere skal skabe egne rammer for ”sort sol”, som gør det muligt at blive og forblive forbundne. Vi skal lære at tilpasse fremtidens teams, så vi kan flyve efter forholdene på hybride arbejdsplads, så alle kommer sikkert frem, og den enkelte ikke bruger unødige kræfter på at flyve solo.


Refleksionsspørgsmål

1. Hvad skal vi have blik for, så vi ikke bare hænger sammen, men også bevæger os sammen?

2. Hvordan kan vi skabe nærvær og nærhed, når geografi tages ud af ligningen?

3. Hvilke forbindelser skal vi styrke for at alle oplever at være forbundet?